Tra cứu văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
Số: 4709/QĐ-BGDĐT30/12/2022 Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong các cơ sở giáo dục phô thông
Số: 1428/QĐ-BTP27/06/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO VÀ ĐƠN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI BỘ TƯ PHÁP
Số: 136/GDĐT-HC17/02/2022 Thực hiện Công văn số 269/SGDĐT-TCCB ngày 16/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Số 134/2021/NĐ-CP30/12/2021 Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định 134/NĐ-CP về sửa đổi
Số: 42/2021/TT-BGDĐT30/12/2021 Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
Số 969/GDĐT-HC21/09/2021 Về việc tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.
số: 942/GDĐT-HC16/09/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ
Số 944/KH-GDĐT16/09/2021 KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo Nha Trang năm học 2021 – 2022
Số: 921/KH-GDĐT10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang tương ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19
Số: 908/GDĐT-HC08/09/2021 Về việc tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 202
Số: 30 /KH-THTL101/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Năm học 2021- 2022
Số: 875/KH-GDĐT31/08/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số: 2156/KH-SGDĐT26/08/2021 Tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh
Số 851/GDĐT-HC23/08/2021 V/v triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT
Số 2430/QĐ-UBND23/08/2021 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022
Số: 846/GDĐT-TV17/08/2021 V/v đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2021 – 2022
Số: 1966/SGDĐT-KHTC05/08/2021 V/v các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021
Số: 802/KH-GDĐT26/07/2021 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang.
190/GDĐT-HC25/02/2021 V/v triển khai Nghị định s 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021của Chính phủ
SỐ 04-2021/ND-CP22/01/2021 Quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
12