02/10/2023 00:00        

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Lập 1

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 

I. Chi ủy

1. Bí thư: Lê Hoàng Việt Nga

2. Chi ủy viên: Nguyễn Thị Xuân Huyền

II. Đảng viên

1. Phan Thị Khánh Hà

2. Nguyễn Thị Mát

3. Phan Thị Hải Yến

4. Nguyễn Văn Nghiêm

5. Phạm Thị Thu Trang

6. Dương Hồng Lan

7. Từ Nguyên Anh

8. Lê Thị Diễm

9. Vũ Xuân Đoàn

10. Nguyễn Thị Như Hảo

11. Nguyễn Thị Khánh Trang

12. Nguyễn Khương Hoài Lam

13. Nguyễn Thị Mỹ Hường