31/10/2019 15:53        

Chi đoàn Trường Tiểu học Tân Lập 1

1. Nguyễn Thị Xuân Huyền - Bí thư chi đoàn

2. Đặng Minh Thông 

3. Nguyễn Thị Hằng Nga

4. Nguyễn Khương Hoài Lam

5. Nguyễn Thị Mỹ Hường