15/10/2019 10:44        

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Lê Hoàng Việt Nga

Chức vụ:  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại: 0905 050 484

Email: vietnga17041977@gmail.com

Họ và tên: Võ Thị Thanh Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ -  Phó Hiệu trưởng nhà trường

Điện thoại: 0768167447

Email: binhvott1975@gmail.com