14/11/2023 19:59        

Lịch tiếp công dân năm 2023 của Trường Tiểu học Tân Lập 1

Trường Tiểu học Tân Lập 1 thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của nhà
trường như sau:

/Portals/4/2_%20TB%20lich%20tiep%20cong%20dan%202023_signed_signed.pdf