KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021
Kế hoạch tổ chức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 1+2
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI THÁNG 1+2/2020 CHỦ ĐIỂM: “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN” 1. Tổng kết tháng 12/2019 * Ưu điểm: - Duy trì nề nếp, phong trào thi đua học tập trong toàn Liên đội. Học sinh nắm được ý nghĩa các ngày lễ lớn. - Hoàn thành các kế hoạch đề ra: Tuyên truyền Bảo vệ môi trường, Tổ chức chương trình Trẻ em với các vấn đề về trẻ em; “Chăm sóc DTLS đền Hùng; Giao lưu với đơn vị Bộ đội Biên phòng 372; Nộp báo cáo đúng thời hạn.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 12
1. Tổng kết tháng 11 * Ưu điểm: - Duy trì nề nếp, phong trào thi đua học tập trong toàn Liên đội. Học sinh nắm được ý nghĩa các ngày lễ lớn. Đã tham gia tập huấn BCH Liên đội cấp tp, tập huấn TPT cấp thành phố. - Hoàn thành các kế hoạch đề ra: Tuyên truyền ngày lễ trong tháng. Tổ chức “Ngày ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI THÁNG 11/2019 CHỦ ĐIỂM: “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” 1. Tổng kết tháng 10 * Ưu điểm: - Duy trì nề nếp, phong trào thi đua học tập trong toàn Liên đội. Học sinh nắm
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 10
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI THÁNG 10/ 2019 CHỦ ĐIỂM: “ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI” I. Đánh giá công tác tháng 9: - Nề nếp đầu năm nhanh chóng đi vào ổn định. - Luyện tập đội nghi lễ phục vụ lễ khai giảng chu đáo.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 9
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019 CHỦ ĐIỂM: “TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG” 1.Cùng nhà trường tổ chức Lễ khai giảng và Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường