KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Trường Tiểu học Tân Lập 1 tọa lạc tại số 03 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; được thành lập theo Quyết định số 770/UB do UBND Thành phố Nha Trang cấp ngày 25/7/1989 trên cơ sở tách trường Phổ thông Cơ sở Tân Lập. Năm 1999, trường được xây dựng lại bằng nguồn vốn tài trợ ODA Nhật Bản, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2000. Ngày 23/12/2009, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Bằng công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 3328/QĐ-UBND cho nhà trường. Ngày 30/01/2012 trường được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Bằng công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 246/QĐ-UBND và được công nhận lại ngày 15/01/2018 theo Quyết định số 123/QĐ-CTUBND.