02/08/2023 23:39        

Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng - Năm học 2023 - 2024

Họ và tên: Vương Thị Nguyên Huệ

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng

Nhiệm vụ: Kế toán

Họ và tên: Nguyễn Hà Thảo Vy

Chức vụ: Tổ phó Tổ Văn phòng

Nhiệm vụ:  Y tế (kiêm Văn thư - Học vụ)

male-icon – KLE

Họ và tên: Lê Xuân Thảo

Chức vụ: Bảo vệ  Ca sáng

Họ và tên: Đinh Thị Mỹ Liên

Chức vụ: Bảo vệ Ca chiều

Họ và tên: Vũ Xuân Trường

Chức vụ: Bảo vệ Ca tối

Họ và tên: Đoàn Thị Mỹ Dung

Nhiệm vụ: Phục vụ