27/11/2023 20:17        

Thi kể chuyện theo sách chủ đề Tôn sư trọng đạo 2023 - 2024

           Căn cứ kế hoạch số 65/KH-THTL1 ngày 15 tháng 09 năm 2023 của trường Tiểu học Tân Lập 1 về Kế hoạch năm học 2023 - 2024;

           Căn cứ kế hoạch số 85/KH-TV-THTL1 ngày 16/10/2023 của thư viện trường Tiểu học Tân Lập 1 về Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2023 - 2024.

           Sáng thứ hai ngày 27/11/2023, trường tiểu học Tân lập 1 tổ chức hoạt động “Thi kể chuyện theo sách” năm học 2023 - 2024  với Chủ đề “Tôn sư trọng đạo”  dành cho các em học sinh lớp 2 nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc nhà trường. Phát động nâng cao ý thức đọc sách và kể chuyện theo sách trong học sinh. Tình cảm thầy trò thân thiết, gắn bó, mang nặng nghĩa tình được ghi lại qua những câu chuyện giàu hình ảnh và xúc động. Giáo dục, vun đắp cho học sinh về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tình cảm. Tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh rèn kỹ năng kể chuyện, giao tiếp, hợp tác, vun đắp tin thần đoàn kết, yêu thương trong nhà trường.

           Mỗi lớp dự thi 1 tiết mục kể chuyện (01 tiết mục không quá 10 phút kể cả chuẩn bị và kết thúc; Khuyến khích tiết mục có sự đầu tư trang phục, dựng hoạt cảnh, múa phụ họa, sân khấu hóa...).