21/09/2022 00:00        

THỂ DỤC ĐẦU GIỜ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1

Dưới mái trường xinh em rèn luyện thân mình

Sao cho mau lớn cho thân hình nở nang

Măng non Việt Nam luôn tập sao cho thật ngoan

Tập cho mau lớn đi dựng xây xóm làng

Chắp cánh tập bay em theo đàn chim nhỏ

Em luôn cố gắng vâng theo lời thầy cô

Em yêu trời mây yêu cỏ cây yêu ngàn hoa

Tập cho mau lớn đi dự xây nước nhà.