06/05/2024 00:00        

TỔNG KẾT HỘI THI GIẢI THƯỞNG MĨ THUẬT THIẾU NHI KHÁNH HÒA NĂM 2024; HỘI THI OLYMPIC TÂN LẬP 1 VÀ HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT HỘI THI GIẢI THƯỞNG MĨ THUẬT THIẾU NHI KHÁNH HÒA NĂM 2024; HỘI THI OLYMPIC TÂN LẬP 1 VÀ HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

     Chương trình chào cờ sáng ngày 6/5/2024 trường tiểu học Tân Lập 1 tổ chức tổng kết thi Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi Khánh Hòa 2024;  hội thi Olympic Tân Lập 1 và Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học  2023-2024.

     Thi Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi Khánh Hòa 2024 chúc mừng em Nguyễn Linh Anh Lớp 4/4 đạt giải Khuyến khích và Trần Ngọc Ban Mai Lớp 4/4 đạt giải Khuyến khích.

     Kết quả hội thi Olympic Tân Lập 1 có 05 học sinh đạt giải Nhất; 07 học sinh đạt giải Nhì và 04 học sinh đạt giải Ba. 

     Tổng kết hội thi Viết chữ đẹp cấp trường cho học sinh gồm có 01 học sinh đạt giải Nhất, 10 học sinh đạt giải Nhì, 15 học sinh đạt giải Ba và 30 học sinh đạt giải Khuyến khích. Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường cho giáo viên với 16 giáo viên đạt giải.

    Xin chúc mừng quí thầy cô và các em học sinh.