25/04/2024 22:58        

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2023-2024

     Ngày 25-4, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang tổ chức tổng kết hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2023-2024.

     Kết quả, có 73 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2023-2024, Trường Tiểu Học Tân Lập 1 có 2 giáo viên tham dự hội thi là cô Nguyễn Khương Hoài Lam và cô Nguyễn Thị Mỹ Hường. Được sự quan tâm của lãnh đạo trường, sự hỗ trợ của hội đồng sư phạm, hai cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt Giáo viên Tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố năm học 2023 - 2024; cô Nguyễn Khương Hoài Lam đạt tiết dạy xuất sắc trong Hội thi.

            Một số hình ảnh buổi tổng kết

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂMI TÔNG KÍT HOι TH GIÃO VIÊN CHU NHIỆM LỚP GIỚI CẤP THANH PHO H&M HOC 2023 2024'

Có thể là hình ảnh về ‎15 người, cái bục và ‎văn bản cho biết '‎ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM Y۷ NHAN THẢNH HD RANG LAu TÔNG KET HỒI THI GIÁO VIÊN TIỀU HOC CHỦ NHIỆM LỚP GIÓI CẤP THẢNH PHÕ NĂM HOC 2023 2024 وان aW Sa‎'‎‎