07/05/2024 00:00        

LIÊN HOAN “CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN” TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024

LIÊN HOAN “CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN” TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024

     Với mục đích ôn lại những truyền thống quý báu của dân tộc, ghi nhớ công lao của các vị anh hùng đã hy sinh cho nền độc lập, tự do cho tổ quốc, tạo nên một “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2024); kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024). Sáng ngày 07/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

     Liên hoan bao gồm các hoạt động: Xem phim tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; Tọa đàm với các gương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa; Tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điên Biên Phủ và tuyên dương 71 Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

     Em Huỳnh Vĩnh Khang học sinh lớp 5/1, trường Tiểu học Tân Lập 1 vinh dự là một trong những “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh được tuyên dương.

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎অনশ্নশঞন あちさのの感 CHỈ MINH TÍNH KHÁNH HỎA HỘI ĐỒNG ĐỘI τΗέυ NIÊN TIỀN PHONG TẶNG BẰNG KHEN Em: Huijnh Vinh Khang LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TÂN LẬP NHA TRANG Đạt danh hiệu