14/10/2023 00:00        

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đạo tạo thành phố Nha Trang và Liên đoàn lao động TP Nha Trang, chiều ngày 13/10, trường Tiểu học Tân Lập 1 tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023- 2024.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo trường, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể giáo viên nhà trường.

Hội nghị thông qua báo váo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2022-2023 và thảo luận đưa ra các phương hướng cũng như các biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học 2023 – 2024, thông qua bộ tiêu chí thi đua, bầu Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2023-2025.

Hình ảnh của Hội nghị

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 HÃ MCHI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HoC 2023- -2024 ngày 13 thứng 10năm 2023 DOAN CHỦ'

Có thể là hình ảnh về 4 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản