15/09/2021 20:26        

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

KẾ HOẠCH THÁNG  9/2021

CHỦ ĐIỂM: “TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG”

1. Cùng nhà trường tổ chức Lễ khai giảng và Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường theo tình hình cụ thể phòng chống dịch Covid-19.

- Đón học sinh ngày tựu trường, xây dựng nề nếp xếp hàng, thể dục, hướng dẫn các nề nếp quy định.

- Luyện tập đội nghi lễ, tập văn nghệ khai giảng năm học mới.

- Tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19

- Hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường chuẩn bị cho năm học mới.

2. Ổn định nề nếp xây dựng các đội chuyên phục vụ hoạt động Đội: Đội sao đỏ, Phụ trách Sao, Sinh hoạt Đội, Sao theo chủ điểm.

3.Giáo dục truyền thống yêu trường, yêu lớp; học tập tiểu sử Liên-Chi đội

- Triển khai bài hát: Trường Tân Lập của em và Em yêu trường em.

4. Kiểm tra nề nếp, trang trí lớp.

5. Triển khai sinh hoạt tập thể, thể dục đầu giờ, giữa giờ.

6.Tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử địa phương: Đền Hùng (Bảng tin)

7. Đại hội chi đội, Đại hội liên đội - Tập Huấn BCH Liên - Chi đội.

8. Xét học bổng học kỳ I

9. Phát thanh măng non về truyền thống nhà trường.

10. Tổ chức các phong trào hưởng ứng tháng An Toàn giao thông 2021

-Tổ chức cam kết thực hiện tốt nề nếp, nội quy nhà trường, “Tháng ATGT”: Gửi Clip tuyên truyền ATGT đến học sinh toàn trường.

- Phát thanh măng non về ATGT(K.5)

11. Phối hợp với Chuyên môn tổ chức HĐNGLL: Chủ đề ATGT 2021, Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Giáo dục kỹ năng phòng, phòng chống tai nạn đuối nước.

12. Nộp báo cáo số liệu đầu năm, nộp báo cáo tháng 9, Hồ sơ Học bổng học kỳ I

13. Trang bị và cập nhật hồ sơ sổ sách Liên, Chi đội.

                                                                                                                                                 TM. LIÊN ĐỘI