15/11/2019 17:38        

Công đoàn

Bài viết đang cập nhật ...

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN

Tổ 1

 1. Võ Thị Thanh Bình   (P.Hiệu Trưởng )
 2. Lê Thị Diễm             (Tổ trưởng )
 3. Phạm Thị Thu Trang
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hường
 5.  Lương Thái Vinh ( thư viện kiêm thiết bị)
 6. Thái Thị Chín
 7. Nguyễn Khương Hoài Lam 

 Tổ 2-3

 1. Nguyễn Thị Mát       (Tổ trưởng chuyên môn_Tổ 2)
 2. Nguyễn Thị Khánh Trang (Tổ trưởng chuyên môn_Tổ 3)
 3. Nguyễn Sỹ Lam (Giáo viên Âm nhạc)
 4. Phan Thị Hải Yến
 5. Từ Nguyên Anh
 6. Trần Thị Mỹ Nhân
 7. Nguyễn Văn Nghiêm (Trưởng ban thanh tra + Quyền Chủ tịch công đoàn)
 8. Nguyễn Văn Tài
 9. Võ Thị Thùy Trang (Giáo viên Mĩ Thuật)
 10. Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 11. Lê Thị Yến Phương
 12. Phùng Thị Huệ
 13. Võ Thị Thanh Bình   (P.Hiệu Trưởng )

       Tổ 4-5

 1. Lê Hoàng Việt Nga (Hiệu trưởng)
 2. Lê Thị Diệu Huyền  ( Tổ trưởng chuyên môn_Tổ 5)
 3. Nguyễn Thị Như Hảo   ( Tổ trưởng chuyên môn_Tổ 4)
 4. Hồ Thị Vân
 5. Nguyễn Ngọc Bích Diễm (UV BCH Công đoàn)
 6. Vũ Xuân Đoàn (Tổng phụ trách - Đội)
 7. Phan Thị Khánh Hà
 8. Dương Hồng Lan
 9. Võ Thị Khánh Ly
 10. Nguyễn Thị Hằng Nga
 11. Đặng Minh Thông (thư ký hội đồng)
 12. Nguyễn Thị Xuân Huyền (Bí thư Chi đoàn + Tổ phó tổ 5)
 13. Bùi Thị Xuân
 14. Lê Thị Thu Thủy

   Tổ văn phòng

 1. Vương Thị Nguyên Huệ      ( Tổ trưởng )
 2. Nguyễn Hà Thảo Vy  (Tổ phó )
 3. Vũ Xuân Trường
 4. Đinh Thị Mỹ Liên
 5. Đoàn Thị Mỹ Dung
 6. Lê Xuân Thảo